Arkitektur og historie i Oslo:
Universitetsgaten 20

Denne bygården ble oppført av arkitekt Hans Kaas etter hans egne tegninger i 1864. Kaas oppførte også nabogårdene i nr. 16, 18, 22 og 24, samt Kristian IVs gate 15 ­ omtrent på samme tid ­ også for egen regning.

Blant beboerne her i 1875 var den russiske generalkonsul Albert Theodor Tøtterman, oberstløytnant Jacob Ræder og Hassa Horn, byråsjef i Kirkedepartementet. Arkitekt Kaas var gårdens eier til sin død i 1885, og frem til omkring århundreskiftet var hans enke Marie eiendommens besitter. Det ble færre boenheter i gården på slutten av 1800-tallet, til fordel for forretningslokaler. Således var det i år 1900 langt færre beboere i gården enn et par tiår tidligere. Blant beboerne ved århundreskiftet var tannlegene Sara Selvig-Andresen og Kaja Hansen, direktør Wilhelm Holter og lege Theodor Christian Egeberg. Gården ble etterhvert overtatt av Norges kristelige studentforbund.

Gården er en hjørnebygning med brukket hjørne, og det er fasaden mot Universitetsgaten som fremstår som bygningens hovedfasade. Her er et markant, forhøyet midtparti fasadens blikkfang, med pilastre og rundbuede vinduer i en symmetrisk komposisjon. Vindusaksene ellers er ikke ordnet symmetrisk. Gården har et enkelt, men majestetisk senklassisistisk uttrykk. Første etasje er blitt endel endret og forenklet i årenes løp.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Hans Kaas

Til arc!s hovedside med navigasjon

Fasade mot Universitetsgaten

Detalj av midtpartiGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!