Arkitektur og historie i Oslo:
Universitetsgaten 24

Denne bygården ble oppført av arkitekt Hans Kaas etter hans egne tegninger i 1862. Kaas oppførte også nabogårdene i nr. 16, 18, 20 og 22, samt Kristian IVs gate 15 ­ omtrent på samme tid ­ også for egen regning. Blant gårdens leieboere i 1875 var assessor Morten Diderik Emil Lambrechts, overrettssakfører Nils Fredrik Michelsen og den franske konsul Hepp. Assessorfamilien Michelsen var også blitt gårdens eiere, og enkefru Dorothea Michelsen var eier også tidlig i 1890-årene. Henimot århundreskiftet var eiendommen kommet i brukseier G. W. Hammers eie, men han ble rammet av krakket i 1899, og måtte forlate den praktfulle villaen i Sandakerveien 52 for langt mer beskjedent husly i Cort Adelers gate.

Blant beboerne i Universitetsgaten 24 ved århundreskiftet var Rikshospitalets røntgenlege Severin Andreas Heyerdahl, tannlege Nicolai Christian Lassen og syersken Kaja Olsen Ramsli, ansatt hos Odland i Kristian Augusts gate.

Gården har en gatefasade i en nøktern senklassisisme med en strengt symmetrisk komposisjon med en sirlig gesims og grunt relieff. To siderialitter med parstilte vinduer innfatter et bredt midtparti der en fremhevet portal definerer midtaksen. Første etasje definererer en tung sokkel, men denne er blitt endel forringet ved flere forandringer på 1900-tallet.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Hans Kaas

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!