Arkitektur og historie i Oslo:
Uranienborgveien 23

Denne markante hjørnegården ble bygget i 1884-85 for ingeniør August Kielland etter tegninger av arkitektene Paul Due og Bernhard Steckmest, som samtidig sto bak utformingen av tre nabobygninger i Uranienborg terrasse. Kielland solgte på 1890-tallet huset til dr. Einar Kjerschow fra Vadsø, som selv bodde i Oscars gate 17. Han var sønn av stiftsamtmann Christian Collett Kjerschow, og bodde deler av oppveksten i Tromsø. Statens pensjonskasse har også vært eier av Uranienborgveien 23.

Huset var opprinnelig en leiegård med to leiligheter i hver etasje. Det har fasader utført med nygotisk detaljering i pusset tegl, og har markante gavler og spir som bekroninger av husets fremspring. Huset har en sammensatt komposisjon, men med avgrensede symmetrier, som veggen ved inngangspartiet. Enkelte steder i fasaden, som i hjørnekarnappet, er det partier i granitt.

Et uthus ble bygget på eiendommen i 1889, og i 1906 ble hovedhuset tilbygget ved Bernhard Steckmest. Tak og spir er blitt behandlet noe respektløst.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania bys Matrikul, 1892, 1899
Oslo skattetakstmatrikkel, 1936
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Due & SteckmestGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!