Arkitektur og historie i Oslo:
Uranienborgveien 25

Denne bygården ble oppført på en parsell av Uranienborgeveien 23b i 1887 for handelsborger O. Skaalerud etter tegninger av den svenske arkitekt Anselm Liljeström. Skaalerud og Liljeström sto også bak oppføringen av nabogården, Uranienborgveien 27. Ved århundreskiftet var Iver Lucas Lütken eier av gården, og her drev han også kolonialforretning, og bodde i én av leilighetene. Blant hans leieboere var kommunal bestillingsmann og inspektør ved Kristiania borger- og realskole Victor Holst, kunstmaler Otto Ludvig Hjort og tobakksfabrikkinspektør Gjert Bull.

Gården er en treetasjes hjørnebygning, oppført i pusset tegl, utført i nyrenessanse. Gården har symmetriske gatefasader med kompositorisk vekt på sideaksene, samt et brukket hjørne. Vinduene i annen og tredje etasje er innfattet av pilastre, og i den kraftige gesimsen er en rekke ornamenterte felter. Forretningsetasjen er forenklet endel på 1900-tallet.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Anselm Liljeström

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!