Arkitektur og historie i Oslo:
Urtegaten 32

Denne hjørnegården ble oppført i 1894 på en eiendom utparsellert av 24b for Nylands Arbeideres Byggeforening etter tegninger av arkitekt Julius Foseid. Byggeforeningen sendte inn den første byggemeldingen allerede i 1887, men dette var et første prosjekt som ikke ble realisert. Byggeforeningen var fremdeles gårdens eiere ved århundreskiftet, og blant de 143 beboerne var frelsesoffiser Alette Andersen, bokbinderske Clara Christiansen, skreddermester Anders Olsen og sølvarbeider Edvard Hansen. Gården var sosialt differensiert, idet man bygget treromsleiligheter med pikeværelse på kortsiden, mot Urtegaten. Mot Friis' gate fantes toromsleiligheter, mens ettromsleilighetene vendte mot bakgården.

Gården er utført i en kombinasjon av pusset og upusset tegl, der siderisalitter og midtriaslitt har veggflater i upusset rød tegl med kvaderpussede hjørner, mens fasaden forøvrig er pusset og har en enkelt utformet, hierarkisk ordnet dekor. Det arkitektoniske uttrykk er preget av enkel senrenessanse.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Arkitektur i Oslo ­ Kunnskapsforlaget, 1999
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Julius Foseid

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av veggparti

Detalj av vindusoverdekningGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!