Arkitektur og historie i Oslo:
Valkyriegaten 11

Denne leiegården er én av tre bygninger som ble oppført i 1899-1900 for et konsortium ledet av tømmermester Edvard Gulbrandsen fra Vestre Aker og A. Rasmussen i dette kvartalet. Bygningene utgjør sammen hele kvartalets fasade mot Valkyriegaten, og er gitt en helhetlig form av arkitekt Olaf Boye. Gården sto ennå ikke helt ferdig da folketellingen for år 1900 ble holdt.

Denne gården utgjør kvartalets midtre del mot mot Valkyriegaten, og er en femetasjes bygning med fasader i upusset rød tegl, med detaljering i puss og stukk. Fasadene har dessuten horisontale bånd i mørk rød tegl og puss. Femte etasje er trukket inn i gesimsen. Gårdens stiluttrykk er nyrenessanse, med en symmetrisk komponert fasade.

Første etasje er blitt betydelig forenklet i det 20. århundre.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899Arkitektur og historie i Oslo

Olaf Boye

Arkitekt Olaf Boye på Majorstuen

Til arc!s hovedside med navigasjon

Vindu og balkong

Valkyriegaten 9-11-13Geir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!