Arkitektur og historie i Oslo:
Valkyriegaten 9

Denne leiegården er én av tre bygninger som ble oppført i 1899-1900 for et konsortium ledet av tømmermester Edvard Gulbrandsen fra Vestre Aker og A. Rasmussen i dette kvartalet. Bygningene utgjør sammen hele kvartalets fasade mot Valkyriegaten, og er gitt en helhetlig form av arkitekt Olaf Boye.

Tømmermester Gulbrandsen bodde i gården med sin familie ved århundreskiftet. Blant gårdens 72 beboere var dessuten avdelingschef i Rigsforsikringsanstalten (offentlig bestillingsmand) og lærer ved Vinterlandbrugsskolen Helge Alme, handelsborger og kunsthandler Julius Fredrik Grønneberg, melkehandlerske Karen Pedersen og agent i papirmapper Sophus Mathias Scheen.

Denne gården utgjør kvartalets hjørne mot Valkyrie plass, og er en femetasjes bygning med fasader i upusset gul tegl, med detaljering, sideakser og hjørne i pusset tegl. Fasadene har dessuten horisontale bånd i rød tegl og puss. Femte etasje er trukket inn i gesimsen. Gårdens stiluttrykk er nyrenessanse.

Første etasje er blitt betydelig forenklet i det 20. århundre.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Olaf Boye

Arkitekt Olaf Boye på Majorstuen

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av hjørnet

Detalj av brystningsfelt

Balkong

Valkyriegaten 9-11-13Geir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!