Arkitektur og historie i Oslo:
Waldemar Thranes gate 4

Denne store leiegården ble byggemeldt i 1897 på en parsell av Dalsbergstien 3b for byggmester Karl Olaus Olsen fra Ringerike etter tegninger av den svenske arkitekt Carl Aaman. Hans svenske hustru Aina Gerda Hilma Olsen sto ved århundreskiftet som gårdens eier, og de var begge blant gårdens ialt 116 beboere på denne tiden. Blant deres leieboere var overrettssakfører Johannes Hansen Hammer, sporveiskonduktør Hans Mjønerud, melkehandler Anna Marie Vold, ekspeditrise Thea Ziener og Arne Jørgensen, " Skibsfører uden Emplay f. t. medarbeider i Norges Sjøfartstidende". Bygningen kan ha stått ferdig så sent som 1899-1900.

Gården er oppført i en enkel eklektisk stil, med vekt på nyrenessanse og jugend, der vindusaksene avsluttes i buede vinduer mot gesimsen. Gården er på fem etasjer, utført i pusset tegl, der upusset gul tegl sammen med pussede felter danner fasadens artikulasjon. Sokkeletasjen har et tyngre uttrykk, og er utstyrt med kvaderpuss. Fasaden er symmetrisk komponert, og sideaksene markeres av risalitter.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl Aaman

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!