Arkitektur og historie i Oslo:
Pleymgården, Akersgaten 11

På denne tomten sto på 1600-tallet en gård tilhørende Christen Stephensøn Bang, sogneprest i Romedal. Gården brant i 1686, men siden dette har de bygninger som har stått her blitt kalt Romedalgården.

I 1890-årene sto det en forgård her, som henimot århundreskiftet tilhørte papirhandler Gustav Adolf Norberg. Her var det bolig og forretningslokaler. Det ble i 1896 oppført en bygning i bakgården for lager, stall og privet ved arkitekt Eduard Carlén.

I 1906 ble det byggemeldt en ny forgård av kjøbmand med maler- og farveforretning Gotfried Peter Pleym fra Kristiansand ved arkitekt Henry Bucher. Forgården ble bygget inntil bakbygningen fra 1896, og sammen er de oppført rundt en liten indre gård.

Hovedbygningen har beskjedne tre etasjer mot gaten, og er oppført etter Chicagoskolens forbilder, med kraftige murpilarer og store vindusflater i fasaden, med sparsom bruk av ornamentikk. Pilarene er her forblendet med lys tegl. Fasaden er symmetrisk komponert, og inngangspartiet samt buevinduene i tredje etasje har et visst nyromansk preg.

Kilder:
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Henry Bucher

Detalj av port

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!