Arkitektur og historie i Oslo:
Thaulandgården, Akersgaten 67

Denne hjørnegården til Akersgaten og Keysers gate ble oppført for bakermester Ole Thauland fra Ullensaker i 1875. På eiendommen sto det da eldre bygninger som ble erstattet eller bygget på, blant annet en sidebygning oppført i 1870 av byggmester Lenschow for kaptein Heyerdahl. Det er imidlertid en større ombygging i 1894 som har gitt bygningen dens skikkelse. Denne ble utført for bakermester Bernt Julius Fossum ved den svenske arkitekt Anselm Liljeström. Fossum hadde ervervet eiendommen noen år tidligere.

Gården er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer, med brukket hjørne og karnapp. Vindusaksene er helt regelmessig distriubuert, de fleste av dem vendt mot Keysers gate. På den siden har gården senere fått et stort arkoppbygg. Stiluttrykket er en enkel nyrenessanse preget av senklassisisme.

Ved folketellingen i 1875, før nybygget sto ferdig, var bakermester Thauland og hans familie registrert som beboere på denne adressen. Ved folketellingen anno 1900 var gårdeier Fossum og familie også beboere i gården. Blant leieboerne på denne tiden var kolportør Ole G. Barthsen, lege Gotfred Hubert og kunstmalerne Alexander Kornelius Jørgensen og Erik Schøyen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Anselm LiljeströmGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no