Arkitektur og historie i Oslo:
Sommerstadgården, Arbins gate 7

Denne leiegården ble byggemeldt i 1891 ved den svenske arkitekt Carl Aaman for kjøpmann Timand Johan Pedersen Sommerstad på tomteparsellen Drammensveien 4d. Sommerstad kom fra Sandsvær ved Kongsberg og etablerte seg som handelsmann i Kristiania omkring 1870. Ved århundreskiftet bodde han med sin hustru Emilie i Sjøgaten, og gården i Arbins gate var nylig solgt.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer på en granittgrunnmur i lett skrånende terreng. Gatefasadens to nederste etasjer utgjør et kraftig, kvaderpusset fundament i den symmetrisk komponerte fasaden. Et særegent, klassisistisk inngangsparti avviker fra symmetrien. Fasaden domineres av to siderisalitter, og har ellers parstilte vindusakser. I tredje etasje flankeres vinduene av pilastre, mens dekorasjonen i fjerde etasje er mer beskjeden. Stiluttrykket er nyrenessanse.

Ved århundreskiftet var eiendommen kommet i enkefru Emilie Petersens eie. Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 30 beboere fordelt på åtte leiligheter. Blant beboerne var, foruten gårdeiersken, kåpefabrikant Hugo May, høyesterettsadvokat Harald Thaulow Blichfeldt, adjunkt Hagbart Wesenberg og byråsjef Fredrik Michelsen.

Huset ble i 1941 innredet til kontorer.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
Scannede kirkebøkerArkitektur og historie i Oslo

Carl Aaman

Detalj fra tredje etasje

Ornamentale detaljerGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no