Arkitektur og historie i Oslo:
Arbins gate 9

Denne leiegården ble oppført i 1891 ved arkitekt Henrik Nissen for murmester Oscar Heyerdahl Hoff på tomteparsellen Drammensveien 4e. O. H. Hoff og broren Karl Johan hoff lot oppføre flere av gårdene langs dette nyopprettede gateløpet.

Bygningen er oppført i delvis pusset tegl over fire fulle etasjer, på en granittmur i hellende terreng. Gatefasaden har en symmetrisk komposisjon, der portrommets plassering avviker fra symmetrien. Komposisjonen domineres av de svakt markerte sideaksene, som er utstyrt med svungne smijernsbalkonger. Første etasje er kvaderpusset, mens de øvrige er forblendet med rød tegl og vekselvis pusset i horisontale ”hollandske” bånd. I annen etasje har vindusoverdekningene runde halvsirkelformede midtfelt, mens overdekningene i tredje etasje er de mer tradisjonelle gavlformede. Stiluttrykket er overveiende nyrenessanse med innslag av nybarokk.

Henimot århundreskiftet kom gården i disponent ved skofabrikk Simon Salomons eie. Blant beboerne ved folketellingen anno 1900 var foruten gårdeier Salomon og hans familie byggherren Oscar Heyerdahl Hoff, oberstløytnant Johan Herman Wessel, amanuensis ved Universitetet Georg Maria Dedichen og handelsborger innen vin og brennevin Conrad Bache. På denne tiden bodde i alt 33 mennesker i huset, fordelt på dets åtte leiligheter.

Loftet ble innredet til boliger i 1985.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Henrik Nissen

Husets inngangsparti

Smijernsbalkong i annen etasje

Detalj av balkong og konsoller

Balkong over hovedinngangen

Detalj av vindusoverdekning

9-tall og balkongdetaljerGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no