Arkitektur og historie i Oslo:
Arups gate 10

Denne gården ble oppført i 1892 for snekker O. Nilsen ved den svenske arkitekt Anselm Liljeström. Liljeström tegnet i årene 1892-93 en lang husrekke langs Arups gate for flere forskjellige byggherrer, på eiendommer utparsellert fra Oslo bispegårds løkke. Husene i Arups gate 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 og 26 ble alle bygget i pusset tegl over fire etasjer, utført i en enkel variant av nyrenessanse. Arups gate 10 har parstilte vindusakser i et regelmessig mønster, og et asymmetrisk plassert portrom.

Henimot århundreskiftet tilhørte gården Sjur Trædal, lærer ved Botsfengselet og klokker i Vålerengen kirke. Trædal bodde også i gården med sin familie anno 1900. Ved folketellingen dette året hadde huset 88 beboere fordelt på 14 leiligheter. Blant beboerne var boktrykker Carl Helge Schultz, stortingsmann Lasse Trædal, instrumentmaker ved Rikstelegrafen Iver Hilton og folkeskolelærerne Ole Askeland, Hans Nikolai Olsen og Hans Hegna, sistnevnte også organist i "Enerhaugens samfund".

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/
Stadskonduktørens journalArkitektur og historie i Oslo

Anselm Liljeström

Detalj av nummerskiltGeir Tandberg Steigan

 

© 2008 arc!/arkitekturhistorie.no