Arkitektur og historie i Oslo:
Arups gate 11

Denne hjørnegården ble oppført i 1895 på en parsell av Arups gate 9 ved arkitekt Georges Heinecke for Christian Andersen. Gården er bygget over fire fulle etasjer i pusset tegl. De to gatefasadene har ulik komposisjon; fasaden mot Arups gate har parstilte vindusakser, mens fasaden skrått mot St. Halvards gate har regelmessige vindusakser. Over en enkel, kvaderpusset første etasje er de øvrige etasjene utstyrt med enkle profiler og overdekninger. Stiluttrykket er en beskjeden nyrenessanse. Christian Andersen fikk samtidig bygget Arups gate 13, som har en litt annerledes fasadeutsmykning.

Henimot århundreskiftet var Andersen fremdeles eier av gården. Ved folketellingen anno 1900 hadde huset 57 beboere fordelt på 14 leiligheter. Blant beboerne var enkefru og handelsberettiget kolonialhandler Grethe Haug, formann ved Hovedbanen Johan Laasbye, rodemester ved Kommunen Oskar Julius Lerdal og hanskesyerske Anna Mathilde Olsen.

I løpet av 1900-tallet ble det utført en meget synlig loftsutbygging. Dessuten ble all dekor på fasaden mot St. Halvards gate fjernet.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Georges HeineckeGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no