Arkitektur og historie i Oslo:
Arups gate 12

Denne gården ble oppført i 1892 for snekker O. Nilsen ved den svenske arkitekt Anselm Liljeström. Liljeström tegnet i årene 1892-93 en lang husrekke langs Arups gate for flere forskjellige byggherrer, på eiendommer utparsellert fra Oslo bispegårds løkke. Husene i Arups gate 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 og 26 ble alle bygget i pusset tegl over fire etasjer, utført i en enkel variant av nyrenessanse. Arups gate 12 har parstilte vindusakser i et regelmessig mønster, og et symmetrisk plassert portrom. Fasaden har delvis blitt ribbet for opprinnelig kvaderpuss og ornamentikk.

Ved århundreskiftet var lærer og klokker Julius August Andersen eier av gården. Her bodde han også med sin familie. Her bodde ved folketellingen 1900 58 mennesker fordelt på 12 leiligheter. Blant de øvrige beboerne var adjunktsenke Karen Elisa Dørum med to lærerinnedøtre, kjøpmann Fredrik Molstad, tolloppsynsmann Olaus Olsen og oppsynsmann ved Statens jernbaneanlegg Anton Rasmussen Kolbræk.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/
Stadskonduktørens journalArkitektur og historie i Oslo

Anselm LiljeströmGeir Tandberg Steigan

 

© 2008 arc!/arkitekturhistorie.no