Arkitektur og historie i Oslo:
Arups gate 14

Denne gården ble oppført i 1892 for snekker O. Nilsen ved den svenske arkitekt Anselm Liljeström. Liljeström tegnet i årene 1892-93 en lang husrekke langs Arups gate for flere forskjellige byggherrer, på eiendommer utparsellert fra Oslo bispegårds løkke. Husene i Arups gate 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 og 26 ble alle bygget i pusset tegl over fire etasjer, utført i en enkel variant av nyrenessanse. Arups gate 14 har symmetrisk komponert gatefasade, men et asymmetrisk plassert portrom.

Ved århundreskiftet var handelsborger Andreas Olsen eier av gården. Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 48 beboere fordelt på 15 leiligheter. Blant beboerne her på den tiden var skipskaptein Lars Christian Grønneberg, forvalter ved Kristiania folkebanks låneinnretning Johan Pettersen, tolloppsynsmann Anton Gulbrandsen og folkeskolelærerinnene Johanne Hagberg og Dorothea Jansen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Anselm Liljeström

Detalj av nummerskiltGeir Tandberg Steigan

 

© 2008 arc!/arkitekturhistorie.no