Arkitektur og historie i Oslo:
Arups gate 16

Denne gården ble oppført i 1892 for byggmester Peder Olsen ved den svenske arkitekt Anselm Liljeström. Liljeström tegnet i årene 1892-93 en lang husrekke langs Arups gate for flere forskjellige byggherrer, på eiendommer utparsellert fra Oslo bispegårds løkke. Husene i Arups gate 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 og 26 ble alle bygget i pusset tegl over fire etasjer, utført i en enkel variant av nyrenessanse. Arups gate 16 har symmetrisk komponert gatefasade, med en forsiktig markert midtakse. Peder Olsen fikk i 1893 innredet en portnerbolig i gården. Iløpet av 1900-tallet ble loftsetasjen bygget ut.

Ved århundreskiftet var fru Helma Johannesen med flere eiere av gården. Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 88 beboere fordelt på 16 leiligheter. Blant beboerne var arsenalsmed Johan Olsen, formann ved Østlandske Sløyd Henrik Bruhn og de leiede tolloppsynsmenn Gustav Christiansen og Sigurd Tjodolf Wettre.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/
Stadskonduktørens journalArkitektur og historie i Oslo

Anselm Liljeström

Detalj av nummerskiltGeir Tandberg Steigan

 

© 2008 arc!/arkitekturhistorie.no