Arkitektur og historie i Oslo:
Arups gate 18

Detalj av nummerskilt.


© 2008 arc!/arkitekturhistorie.no