Arkitektur og historie i Oslo:
Arups gate 18

Denne gården ble oppført i 1892 for byggmester Peder Olsen ved den svenske arkitekt Anselm Liljeström. Liljeström tegnet i årene 1892-93 en lang husrekke langs Arups gate for flere forskjellige byggherrer, på eiendommer utparsellert fra Oslo bispegårds løkke. Husene i Arups gate 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 og 26 ble alle bygget i pusset tegl over fire etasjer, utført i en enkel variant av nyrenessanse. Arups gate 18 har har en tilnærmet symmetrisk gatefasade, med noen små avvik i vindusaksene. Peder Olsen fikk i 1893 innredet en portnerbolig i gården.

Henimot århundreskiftet var kapitalist og gårdbruker Vigo Fredrik Schrøder eier av gården. Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 58 beboere fordelt på 14 leiligheter. Blant beboerne var tollbetjent Michael von Munthe af Morgenstierne, postfullmektig Hilton Severin Hansen, tolloppsynsmann Hans Andreas Lunde og familien Doran, representert ved fire lærere: Edmond, Susanne, Helena og Ernesta.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/
Stadskonduktørens journalArkitektur og historie i Oslo

Anselm Liljeström

Detalj av nummerskiltGeir Tandberg Steigan

 

© 2008 arc!/arkitekturhistorie.no