Arkitektur og historie i Oslo:
Arups gate 20

Denne gården ble oppført i 1893 for snekker O. Nilsen ved den svenske arkitekt Anselm Liljeström. Liljeström tegnet i årene 1892-93 en lang husrekke langs Arups gate for flere forskjellige byggherrer, på eiendommer utparsellert fra Oslo bispegårds løkke. Husene i Arups gate 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 og 26 ble alle bygget i pusset tegl over fire etasjer, utført i en enkel variant av nyrenessanse. Arups gate 20 er den smaleste av disse gårdene. Den har parstilte vindusakser og asymmetrisk plassering av portrom. Som nr. 22 har den konsoller som forbinder gesimsen med fjerde etasjes vindusinnfatninger.

Henimot århundreskiftet var O. Nilsen fremdeles eier av gården. Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 39 beboere fordelt på 8 leiligheter. Blant beboerne var Ingeborg Mathea Hansen, som drev handel med bakervarer, melk og fløte, kontordame ved Norsk Aktieforlag Hilda Jacobsen, verksmester ved Kværner Hans Jacob Jacobsen og sadelmagermester Jakob Karelius Moe.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Anselm Liljeström

Detalj av vinduerGeir Tandberg Steigan

 

© 2008 arc!/arkitekturhistorie.no