Arkitektur og historie i Oslo:
Arups gate 22

Denne gården ble oppført i 1893 for byggmester Peder Olsen ved den svenske arkitekt Anselm Liljeström. Liljeström tegnet i årene 1892-93 en lang husrekke langs Arups gate for flere forskjellige byggherrer, på eiendommer utparsellert fra Oslo bispegårds løkke. Husene i Arups gate 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 og 26 ble alle bygget i pusset tegl over fire etasjer, utført i en enkel variant av nyrenessanse. Arups gate 22 er en hjørnegård til Klostergaten, med uregelmessig komponerte gatefasader og brukket hjørne. Som nr. 20 har den konsoller som forbinder gesimsen med fjerde etasjes vindusinnfatninger. Året 1900 var huset utsatt for en brann, og måtte repareres for skadene. I 1974 ble loftsetasjen bygget ut til leiligheter.

Henimot århundreskiftet var Peder Olsen fremdeles eier av gården. Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 55 beboere fordelt på 9 leiligheter. Blant beboerne var forretningsdame i Norsk Husflidsforretning Borghild Poulsen, rullegardinfabrikant Engebret Olsen, hjulmaker Per August Lindblom og tollbetjentene Frans Henrik Aubert og Olaf Nielsen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Anselm LiljeströmGeir Tandberg Steigan

 

© 2008 arc!/arkitekturhistorie.no