Arkitektur og historie i Oslo:
Badstugaten 1

Denne beskjedne bygningen ble oppført i 1898-99 som forretningsgård for de italienske gipsmakerbrødrene Giovanni og Bartholomeo de Paolis ved arkitekt Ole Stein. Stein hadde også utfort arbeider for brødrene i Akersgaten 15 i 1896. Brødrene de Paolis hadde fra 1893 en eiendom i Vahls gate 3, hvor de i 1897-98 bygget et større ”Gibsmageri og Cementstøberi”. Denne virksomheten gikk konkurs allerede i 1901. Noen år senere emigrerte brødrene til USA.

Bastugaten 1 er en enkel bygning over fire fulle etasjer og et høyt loft. Fasadekledningen i 2-4. etasje er utført i lys pergamentfarvet tegl av høy kvalitet. Fasaden har en reglemessig oppbygning, med store vindusåpninger mellom kraftige, vertikale bånd. Stiluttrykket bygger på en minimalistisk historisme med sterk påvirkning fra amerikansk industriarkitektur. Denne gården er den eneste bygningen med adresse til Bastugaten.

I 1907-09 fikk grosserer August Olsen innredet et kinematograftheater i gården. I 1940-årene ble det foretatt ganske omfattende endringer her, blant annet overdekning av gårdsplass, påbygg og mindre ombygginger. I første etasje har fasaden fått en ganske annen karakter enn den opprinnelige.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
http://www.arkivverket.no/webfelles/manedens/juli2008/fabrikk.html
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Ole SteinGeir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no