Arkitekter:
Ole Eriksen Stein (1867-1950)

Ole Stein (Steenbraaten til 1895) var fra 1886 elev ved Den kongelige tegneskole i Kristiania, og samtidig assistent hos arkitekt Henrik Nissen. Stein studerte ved Technische Hochschule Charlottenburg, Berlin i årene 1891-92, og var deretter assistent ved sin lærer arkitekt Carl Schäfers kontor 1892-93. Stein var i korte perioder i 1890-årene også ansatt ved kontorer i Edinburgh og Wiesbaden.

Ole Stein var i årene 1894-97 ansatt ved Stadskonduktørens kontor i Kristiania, før han etablerte selvstendig arkitektpraksis. Allerede i 1895 utførte Stein bygården Bankplassen 1a, utført i jugendpreget nybarokk stil.

Blant Steins øvrige 1890-tallsarbeider nevnes Kampens totalavholdsforening, Hølandsgaten 1 (1897), Akersgaten 79 (1898, nygotikk med jugendpreg) og Sverdrups gate 15 (1899).

Ole Stein utførte også flere arbeider i Kristiania etter århundreskiftet, som Grefsenveien 10 (1902), Magnus Bergs gate 3 (1903), Vækerøveien 7 (1906), Politiskolen, Slemdalsveien 5 (1907, jugend, sammen med Carl Ludwig Manskow), Kristiania Melkeforsyning, Schweigaards gate 34 (1912), Kjetils vei 4 (1913), Anton Schjøths gate 13 (1914-16, jugend/nordisk nybarokk) og Terneveien 3 (1916).

Stein utførte også Bergens melkeforsyning, Rena kartongfabrikk (1915, bombet 1940) og Tandbergbygget ved Hallingdal folkemuseum (1914).

Ole Stein var en aktiv kirkearkitekt. Han vant arkitektkonkurransen om Lademoen kirke år 1900, og denne ble oppført etter hans tegninger (1905, asymmetrisk romansk korskirke). Blant hans øvrige kirker nevnes Hovet i Hol (1907-10), Mogreina kapell, Ullensaker (1912), Ålgård kirke, Jæren (1917, langkirke i tre, nordisk nybarokk), Hol nye kirke, Hallingdal (1918-24), Frogner nye kirke, Sørum (1925, langkirke i tre, nordisk nybarokk) og Herad kapell, Gol (1934).

I perioden 1912-37 var Stein overlærer i ornamentikk ved SHKS.

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget, 1999
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Riksarkivet, Felleskatalogen
www.bfk.no/ferskespor/2003/fs_1_03.pdf
odin.dep.no/filarkiv/202644/SKE_aarsrapport03.pdfNorske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Akersgaten 7-9

Anton Schjøths gate 13

Badstugaten 1

Bankplassen 1a

WI-TO-hjørnet, Tromsø

Grefsenveien 10

Magnus Bergs gate 3

Eidsberg kirkes kapell

Tilbygg til Gadevillaen, Skovveien 11Geir Tandberg Steigan

 

© 2007/2012 arc!/arkitekturhistorie.no