Arkitektur og historie i Oslo:
Balders gate 11

Denne leiegården ble byggemeldt i 1899 for murmester H. Johs. Hansen ved arkitekt Olaf Boye, på en eiendom tidligere kalt Balders gate 9b. Det ble også oppført en stall etter Boyes tegninger. Den ubebyggede tomten tilhørte ved inngangen til 1899 en murer ved navn Rasmussen. Gården sto ferdig etter at folketellingen for året 1900 var utført.

Balders gate 11 er oppført i pusset tegl over fire etasjer, med en symmetrisk komponert gatefasade. Midtpartiet er kraftig markert, som en smal risalitt med trappegangens store vinduer. Aksen er markert med horisontale bånd, og avsluttes oventil av parstilte, kannelerte, joniske pilastre, understøttet av konsoller. Første etasje er kvaderpusset, og har et asymmetrisk plassert portrom. Annen og tredje etasje har ganske lik utforming, med brutt stukkbelistning rundt vinduene, og delvis løsrevne, konsollbårne overdekninger. Vinduene i fjerde etasje adskilles av pilastre, og er utsmykket oventil med festonger. Det brede gesimsbåndet har en frise av enkle, firkantede felter. Stiluttrykket er en eklektisk senhistorisme preget av nybarokk.

Ved folketellingen anno 1910 hadde gården 39 beboere fordelt på ni leiligheter, Blant menneskene her den gang var kaptein i den Trondhjemske brigade Carl Soelberg, kleshandler Trygve Fjeldstad, manufakturagent Harald Martinius Halvorsen og distriktsingeniør i Statens Havnevæsen August Dorph.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Olaf Boye

Detalj av midtparti.

Detalj av trappevindu.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no