Arkitektur og historie i Oslo:
Balders gate 13

Murmester Amund Rasmussen fra Eiker i Buskerud lot i 1899 denne gården byggemelde ved arkitekt Olaf Boye, på en parsell av Balders gate 9b. Innen folketellingen anno 1900 sto gården ferdig, og blant beboerne her den gang var Generaldirektør for Statsbanerne og arbeidsminister Hans Hein Nysom, forhenværende oberst Isach Erichsen og snedkermester Martin Busch.

Gården er bygget i tegl over fire etasjer. Fasaden er asymmetrisk komponert, med et vertikalt parti markert med kvadre og balkonger danner det komposisjonelle tyngepunkt. Første etasjes fasade har kvadre i puss - stedvis rustikert og rød tegl. Fasaden er ellers utført i gul tegl, puss og stukk. Gesimsen understrekes med et bredt gesimsbånd som er trykket nedenfor vinduenes overkant. Selve gesimsen er ornamentert med festonger. Ornamentikken er ellers beskjeden og sirlig. Stiluttrykket er nybarokk.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://extweb3.nsd.uib.no/Arkitektur og historie i Oslo

Olaf Boye

Til arc!s hovedside med navigasjon

Inngangspartiet

Detalj av inngangspartiet

Detalj av brystningsfelt og overdekningGeir Tandberg Steigan

 

© 2006 arc!