Arkitektur og historie i Oslo:
Balders gate 8

Denne hjørnegården til Vestheimgaten ble byggemeldt i 1897 for byggmester G. R. Kristiansen ved arkitekt Georges Heinecke, på en tomt skilt ut fra Frognerveien 24c. Den første byggemeldingen for bebyggelse her ble gjort i 1895 ved L. J. Lundgren, men dette prosjektet kom ikke til utførelse.

Balders gate 8 er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer. Bygningen har to regelmessige gatefasader som forbindes gjennom et tilbaketrukket hjørne. Først etasje er kvaderpusset, og i de øvrige etasjene innfattes vinduene av enkel stukkbelistning. Stiluttrykket er en beskjeden nyrenessanse.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 90 beboere fordelt på 17 leiligheter. Her bodde blant andre trelasthandler Carl Hedeval Hundevadt, murmester Anders Gustaf Karlson, redaksjonssekretær i Dagbladet Olaf Thommessen og musikksersjant og sekondløytnant ved artilleriet Lorents Muhrbrech.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Arkitektur og historie i Oslo

Georges HeineckeGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no