Arkitektur og historie i Oslo:
Behrens’ gate 5

Denne gården ble byggemeldt i 1897 for byggmester O. Olsen ved arkitekt Carl Michalsen, på en tomt skilt ut fra Skovveien 14. To år senere tilhørte eiendommen Chr. Johnsen.

Gården er oppført i tegl over fire fulle etasjer, og har en sammensatt fasadekomposisjon, hvor størstedelen danner en symmetrisk enhet, samtidig med at fasaden utgjør en del av en sammenkomposisjon med Behrens gate 7, en bygning tegnet av arkitekt Michalsen for M. Hansen. I første etasje er fasaden i det vesentlige kvaderpusset, med øverste del forblendet med gul tegl. Vinduene i denne etasjen er stikkbuede. Denne frilagte, gule teglstenen av høy kvalitet kjennetegner mye av den samtidige bebyggelsen på Frogner, og dekker det meste av gatefasaden her. Teglflatene brytes opp av horisontale bånd i puss, og vinduenes stukkartikulasjon. Fasaden domineres av lange, smijernsornamenterte balkonger som løper langs en god porsjon av fasadens lengde. Stiluttrykket er nybarokk.

På 1900-tallet er det foretatt ombygging av bitrapper, foruten at loftet er endret.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 29 beboere fordelt på åtte leiligheter. Blant menneskene her på den tiden var sadelmakermester Gustav Magnus Lundberg, bankbokholderne Ole Christian Johnsen og Theodor Kielland Torkildsen, handelsagent Percival Ernest Danielsen og feltartillerikaptein Severin Vincent Houge.

Under Første verdenskrig drev Hanne Storm musikkundervisning her.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Aftenposten 1917.09.04
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl MichalsenGeir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no