Arkitektur og historie i Oslo:
Behrens' gate 7

Denne hjørnegården til Niels Juels gate ble byggemeldt i 1897 for M. Hansen ved arkitekt Carl Michalsen, på en tomt skilt ut fra Skovveien 14. To år senere tilhørte eiendommen manufakturagent Ole Edvard Erichsen.

Gården er oppført i tegl over fire fulle etasjer, med asymmetriske gatefasader knyttet sammen ved et hengende, oktogonalt tårnparti. Hver av fasadene domineres av lange smijernsprydede balkonger.

Fasaden mot Behrens' gate utgjør en del av en sammenkomposisjon med Behrens gate 5, en bygning tegnet av arkitekt Michalsen for O. Olsen. I første etasje er fasaden i det vesentlige kvaderpusset, med øverste del forblendet med gul tegl. Vinduene i denne etasjen er stikkbuede. Denne frilagte, gule teglstenen av høy kvalitet kjennetegner mye av den samtidige bebyggelsen på Frogner, og dekker det meste av gatefasaden her. Teglflatene brytes opp av horisontale bånd i puss, og vinduenes stukkartikulasjon. Stiluttrykket er nybarokk.

Den svungne tårnhjelmens utseende er blitt markant forenklet i løpet av 1900-tallet. Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 41 beboere fordelt på åtte leiligheter. Her bodde den ovenfornevnte gårdeier Erichsen med sin familie, og blant hans leieboere var rittmester i kavaleriet Albert Leonard Erken, overingeniør ved Statsbanerne Emil Collett og grosserer og manufakturhandler Adelsten Jensen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl MichalsenGeir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no