Arkitektur og historie i Oslo:
Behrens’ gate 8

Denne hjørnegården ble byggemeldt i 1899 på en tomt utskilt fra Skovveien 14 for byggmester Christian Gulbrandsen ved den svenske arkitekt Carl Aaman. Et tidligere utkast for bebyggelse på eiendommen ble utført i 1898 av arkitekt Carl Michalsen for A. Pettersen.

Gården er bygget i gul tegl over fire fulle etasjer. Første etasje er kvaderpusset, men med nedtrukket overkant, brutt opp av butikkvinduenes belistning. Fasadene er grunnleggende symmetrisk komponert, der svakt fremskutte risalitter markert med pilastre danner sideaksene i komposisjonen. Ved hjørnepartiet er pilastrene parstilte. Det brukne hjørnet danner også en risalitt, og har et hengende karnapp i de to øverste etasjene. Horisontale bånd i puss bryter opp den gule teglstensforblendingen, sammen med den moderate stukkbelistningen rundt vinduene. Rundbuede vinduer og en moderat gesims avslutter fasadene i overkant. Stiluttrykket er en historistisk eklektisme preget av nybarokk. Iløpet av 1900-tallet er det utført loftsinnredning og enkelte andre endringer.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 40 beboere fordelt på åtte leiligheter, blant dem pensjonatvertinne Jensine Reetz, musikklærerinne Ingeborg Nerdrum, fransk visekonsul Vantier Guillaume og artillerioberst Theodor Schuldt.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl Aaman

Detalj av hjørnet.Geir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no