Arkitektur og historie i Oslo:
Bergsliens gate 9

På et hjørne til Bergsliens gate (Firkanten) og en kort blindgate ble denne gården byggemeldt i 1897 av byggmester J. Johansen ved arkitekt Johan Storm Munch. Tomten hadde tidligere adresse Sporveisgaten 2e. I 1899 var gården kommet i Johan Bernhard Ottesens eie.

Gården er oppført i pusset tegl over fire etasjer, med brukket hjørne. Første etasje har kvaderpuss med middels relieff, og danner en tung sokkel. Annen og tredje etasje er gruppert sammen, med bruk av stukkornamentikk omkring vinduene. Fjerde etasje er enklere utsmykket, og er komponert sammen med den beskjedne gesimsen. Annen til fjerde etasje har kvaderpuss i grunt relieff. Vindusoverdekningene i tredje etasje har karakteristiske antefiks. Gården er meget lik nr. 11 som J. Johansen & søn fikk bygget året før ved byggmester Joh. Christiansen. Det er uvisst om arkitekt Munch også leverte tegninger til denne.

Gården er ved innredning på loftet i 1982 påført noen pussige takhytter.

Gårdeier Ottesen bodde selv på denne adressen ved folketellingen anno 1900. Blant de 64 beboerne her på den tiden var også toldopsynsmand Hans Christiansen Sørlie, syerske Elise Klemmestad, skredder Hans Laurits Andersen og mekanisk arbeider Karl Martin Løchen. Flere kontorbud bodde dessuten her.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Johan Storm Munch

Til arc!s hovedside med navigasjon

Vinduer i annen etasje

Overdekning i tredje etasjeGeir Tandberg Steigan

 

© 2006 arc!