Arkitekter:
Johan Storm Munch (1862-1947)

Johan Storm Munch ble uteksaminert fra Königlich Technische Hochschule i Berlin i 1886. Han var deretter ansatt en periode ved et arkitektkontor i Berlin, og etter å ha kommet hjem til fødebyen Kristiania arbeidet han også en tid hos arkitektene Ekman & Smith.

Arkitekt Munch etablerte arkitektkontor i Kristiania omkring 1890, og hadde det vesentligste av sin produksjon i høykonjunkturens Kristiania i 1890-årene. Blant hans arbeider nevnes villa på Bjerregaardshaugen, Vækerø (1890), Kruses gate 6 (1891, sveitservilla), Sofies gate 6 (1892), Daas gate 14 (1893, nyrenessanse), Observatoriegaten 21 og 23 (1894, nyrenessanse), Professor Lochmanns gate 2, 4 og 6 (1895), Sverdrups gate 9 og 11 (1896), Løvenskiolds gate 2 (1897, nybarokk), Bygdøy allé 16 (1898), Sagene arbeidersamfund, Arendalsgaten 3 (1899, nybarokk), Akersgaten 633 (1900, nybarokk med kleberstensfasade, revet), Bestum middelskole, Nedre Skogvei 14 (1900, nybarokk/jugend), Ullern Middelskole, Ullernchausséen 56 (1900), Holgerslystveien 19 (1902) og egen villa i Furulundsveien 5 (1915).

Johan Storm Munch ble anno 1900 den første bygningssjef i Aker, en stilling han ble i til 1911.

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Stadskonduktørens journalNorske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Balders gate 3

Bergsliens gate 9

Bygdøy allé 64

Daas gate 14

Fastings gate 4

Hallings gate 2

Iduns gate 4

Lille Frogner allé 3

Løvenskiolds gate 2

Observatoriegaten 23

Pilestredet 89

Sagene arbeidersamfund

Trondheimsveien 16

Trondheimsveien 18

Trondheimsveien 20

Ullevålsveien 69

Ullevålsveien 71Geir Tandberg Steigan

 

© 2006/2012 arc!/arkitekturhistorie.no