Arkitektur og historie i Oslo:
Bernt Ankers gate 4

Denne store gården ble byggemeldt i 1898 ved arkitekt Karl Høie, og oppført etter hans tegninger. Høie kjøpte flere tomteparseller av Storgaten 35, og ledet i tiden frem mot århundreskiftet et konsortium som lot oppføre flere leiegårder langs Bernt Ankers gate og Ebbells gate.

Bernt Ankers gate 4 er bygget i tegl over fire fulle etasjer. Første etasje har store, åpne butikkvinduer adskilt av enkle pilastre forblendet med lys granitt, vekselvis grovhugget og finhugget. I etasjene over er fasadeforblendingen utført i en varmgul tegl. Smale, horisontale murpussede bånd deler opp fasadene, og tredje og fjerde etasje adskilles av et bredt gesimsbånd. Fasaden er symmetrisk komponert, med dominerende sideflanker der vinduene er parstilte og markert med pussfelter. Vindusaksene ellers er distribuert tett og jevnt i fasaden. Vinduene er omrammet av enkel pussdekor. Stiluttrykket er en moderat nyrenessanse.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 84 beboere fordelt på 16 leiligheter. Blant menneskene her på denne tiden var handelsreisende i lær Karl Borgen, politibetjent Olaus Olsen Dahl, jordmor Gurine Nilsdatter Dahl, cigarhandler Jens Marius Pettersen, tobakksfabrikant Gustav Pettersen og bud for Strafanstalternes Fællesudsalg Christian Halvorsen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Karl HøieGeir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no