Arkitektur og historie i Oslo:
Bjerregaards gate 70

Denne hjørnegården til Uelands gate ble byggemeldt i 1898 for byggmester Nils Helgestad fra Toten ved arkitekt Olaf Boye, på en tomt skilt ut fra Maridalsveien 40b. Helgestad lot på samme tid oppføre nabogårdene i Bjerregaards gate 66 og 68, begge ved S. I. Hansen. I 1898 ble det byggemeldt en stall her ved M. T. Løvaas.

Bjerregaards gate 70 er oppført i pusset tegl over fem fulle etasjer, og har et bredt, brukket hjørne og symmetrisk komponerte gatefasader. Første etasje domineres av store butikkvinduer adskilt av granittkvadere, og har elementer som avviker fra symmetrien. Hjørnet er utstyrt med lette, svungne smijernsbalkonger. Vindusaksene markeres vertikalt av stukkbelistning og enkle brystningsfelter, med små konsoller under gesimsene. Femte etasje er enkelt artikulert, med øvre del av ornamentikken lagt i takgesimsens bånd. Stiluttrykket er senhistorisme preget av nyrenessanse.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 83 beboere fordelt på 14 leiligheter. Blant menneskene her på den tiden var handelsborger Anton Ludvig Andersen, kullhandler Martin Bernhard Opsahl, støperimester Alfred Mathisen og kontorist ved fabrikkvirksomhet samt nasjonal artillerisersjant Jørgen Lium.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/



Arkitektur og historie i Oslo

Olaf Boye



Geir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no