Arkitektur og historie i Oslo:
Bogstadveien 66

Denne store hjørnegården til Majorstuveien og Kirkeveien ble byggemeldt som bolig- og forretningsgård i 1898 for et konsortium ledet av kjøbmand Julius Mørck fra Høland ved arkitekt Olaf Boye, på en parsell av Neuberggaten 28.

Gården ble oppført som en bolig- og forretningsgård i fem fulle etasjer, oppført i tegl. Gårdens monumentale hovedfasade vender mot Kirkeveien og Majorstukrysset, og har en symmetrisk komposisjon, hvor to markante sideakser med hengende karnapper danner tyngdepunkter. Karnappene fremsto opprinnelig som hjørnetårn med sine høye tårnhjelmer. Disse er senere fjernet. Fasadenes midtpartier understrekes av smijernsbalkongene. Første etasje har en åpen struktur, med store forretningsvinduer flankert av kvaderpussede pilastre. Sideaksene er svakt fremrykkede, pussede risalitter. I mellompartiene har fasaden partier i gul tegl. Femte etasjes vinduer er avrundede, og flankeres av delvis kanellerte pilastre. De øvrige fasadene vender mot Bogstadveien og Majorstuveien. Stiluttrykket er nybarokk.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 76 beboere fordelt på 18 leiligheter. Blant menneskene her den gang var handelsagent Johan Siegfried Cammermeyer, arkitekt Johan Martin Helgesen, handelsborger i kolonial-, mel- og fedevarer Carl I. Hagen, musikkhandler Haakon Zapffe, melk- og delikatesseforretningsinnehaverske Maren Davidsen og forhenværende artillerikaptein Peter Handberg.

Kilder:
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Olaf Boye

Fasade mot Majorstuveien.

Gården og Majorstukrysset.

Detalj av hjørne.Geir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no