Arkitektur og historie i Oslo:
Bolteløkken allé 10

Denne hjørnegården ble byggemeldt i 1893 ved murmester og arkitekt Johan Grøstad, som var meget aktiv i utbyggingen av Bolteløkken ved utparselleringen tidlig i 1890-årene. Gården er bygget i pusset tegl, i tre etasjer på en høy sokkel. Hjørnet mot Ullevålsveien er brukket, med et hengende karnapp med tårnoppbygg og svunget mansardhjelm. Første etasje har kvaderpusset fasade i kraftig relieff. Annen etasje har buede gavlformede vindusoverdekninger, Stiluttrykket er nyrenessanse. Gården har endel fellestrekk med nr. 11, som Grøstad tegnet i 1892 for murmester Adolf Kristiansen.

Begge gårdene tilhørte ved århundreskiftet Marie Bae, som selv bodde i nr. 10 med sin familie. Blant de 44 beboerne i gårdens syv leiligheter ved folketellingen anno 1900 var også infanterikaptein Even Hjelt, overrettssakfører Theodor Emil Kjelsen, ingeniør og "strassenbahninspektør" Peter Krohn og melkeforretningsinnehaverske Andrea Andersen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Johan Grøstad

Til arc!s hovedside med navigasjon

Hjørnets tårnoppbyggGeir Tandberg Steigan

 

© 2006 arc!