Arkitektur og historie i Oslo:
Briskebyveien 2

Denne hjørnegården ved Riddervolds plass ble byggemeldt i 1893 på en parsell av Frognerveien 11 for handelsborger, garver, byggmester og gårdeier Nils Olsen Skaalerud fra Vang i Hedmark ved arkitekt Frithjof Aslesen. Samme Skaalerud fikk også oppført to gårder i Uranienborgveien sent i 1880-årene. Han kom til Kristiania i 1870-årene, og før dette var han handelsbetjent i Hamar, hos sin far, brennevinshandler Ole Nilsen Skaalerud. Sent i 1890-årene tilhørte Briskebyveien 2 en fru Schjøll.

Bygningen er oppført i delvis pusset tegl over fire fulle etasjer. Gatefasadene er begge ikkesymmetrisk komponert, og det brukne hjørnepartiet danner tyngdepunktet, med hengende karnapp og kuppeloppbygg. Mot Skovveien ligger hovedinngangen, som innfattes av et smalt, søylebåret verandaparti over tre etasjer. Første etasje er pusset i kvadre med dypt relieff. Smalere kvadre er benyttet i annen etasje, hvor veggflatene øverst går over til upusset rød tegl. Annen og tredje etasje bindes sammen av slanke pilastre, og nye, mindre pilastre markerer aksene i fjerde etasje. Kapitelene er av enkel komposittorden. Stiluttrykket er nyrenessanse.

På 1900-tallet er deler av første etasje åpnet opp i forbindelse med innredning av forretningslokaler. En viss ombygging ble foretatt i 1939, og i 1959 ble huset reparert etter en brann. Den opprinnelig så staselige kuppelen er også blitt temmelig redusert. De romslige leilighetene er blitt delt opp i mindre hybler.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 49 beboere fordelt på 13 leiligheter. Blant menneskene her var innehaver av Commisionsforretning Anna Gerner-Nilsen, agent i melbransjen Hans Peter Fermann, farmasøyt ved apoteket Nordstjernen Wilhelm Wold, forhenværende grosserer Bertrand Hiis og kontorsjef ved engrosforretning Morten Lind.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Frithjof Aslesen

Detalj av hjørnet

Detalj av verandaparti

Tegning til "Koppeltårn"Geir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no