Arkitektur og historie i Oslo:
Brugaten 11

Denne hjørnegården til Christian Krohgs gate ble byggemeldt i 1889 av kjøbmand Peder A. Schøyen fra Nes på Romerike ved arkitektene Ekman & Smith. Den er bygget i pusset tegl over tre etasjer. Første etasje har gjennomgått en mengde forandringer gjennom tidene. Annen etasje har sirlig kvaderpuss i fasaden, med fundamenter til pilastrene i tredje etasje. En kraftig, ornamentert arkitrav avslutter fasadekomposisjonen. Fasadene har regelmessige vindusakser. Gården er utført i nyrenessanse.

Peder Schøyen var eier og beboer i gården ved århundreskiftet. Gården hadde da fire boenheter, og blant beboerne her var Fuldmægtig ved Statsbanerne Johan Arnulf Gunnar Weltz, Opsynskvinde ved Strafanstalten for Kvinder Hilda Weltz, Bestyrer af Colonialforretning Otto Andresen og forhenværende handelsborger Carl Ludvig Jensen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Ekman & Smith

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!