Arkitekter:
Ekman & Smith

Arkitektkontoret Ekman & Smith ble opprettet i 1889 av halvbrødrene Ove Ekman (1847-1921) og Einar Smith (1863-1930), med Ekman som den mest erfarne. Ekman & Smith var svært produktive i 1890-årene. Firmaets arbeider på 1890- inkluderer en mengde leiegårder, villaer, forretningsgårder, skoler, forlystelsessteder og fabrikkbygninger.

Blant deres utførte arbeider i 1890-årene er Brugaten 11 (1889, nyrenessanse), Drammensveien 47 (1890, dobbeltvilla, nyrenessanse), Tordenskiolds plass 1 (1891, nyrenessanse, revet), Parkveien 51b (1892, tårnvilla, nyrenessanse), Vestheim Skole, Skovveien 9 (1893, nyrenessanse), Frk. Bonnevies pikeskole, Oscars gate 42 (1894, nyrenessanse), Blaauwgården, Akersgaten 16 (1895, nyrenessanse/nybarokk), Svaneapoteket, Karl Johans gate 13 (1895, nyrenessanse, med Norges første sertifiserte heis), Cloettas fabrikk, Sofienberggaten 35 (1896, nyrenessanse), Gjønnæs' skole, Schwensens gate 6 (1897, nyrenessanse), City-passasjen (1897, nyrenessanse), Hansengården, Nedre Slottsgate 15 (1898, nybarokk) og Mosseveien 214 (1899, nasjonalromantisk laftevilla).

Ekman og Smith var kompanjonger til 1905. Etter dette dannet de i 1912 et nytt kompaniskap, sammen med Carl Michalsen. Blant Ekman & Smiths arbeider etter århundreskiftet nevnes Christian Benneches vei 5 (1901), Christian Benneches vei 3 og 11 (1902), Huk Aveny 8 (1903), Fredriksborgveien 7 (1904) og Huk Aveny 21 (1905). De utførte dessuten Museumsveien 2 (1910). Alle disse ble bygget for Huk Aktieselskab.

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Oslo byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Stadskonduktørens journalNorske arkitekter

Ove Ekman

Einar Smith

Ekman, Smith, Michalsen

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Brugaten 11

Christian Krohgs gate 2, Den Norske Remfabrik

Gallusgården, Drammensveien 45

Drammensveien 47-49

Gabels gate 41

Hegdehaugsveien 10

Holbergs gate 19

Mogens Thorsens gate 9

Høstgården, Nedre Slottsgate 8

Vestheim skole, Skovveien 9

Skovveien 12

Sven Bruns gate 1

Sven Bruns gate 2

Sven Bruns gate 5

Tollbodgaten 35

City-passasjenGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!/arkitekturhistorie.no