Arkitektur og historie i Oslo:
Andersengården, Brugaten 12

Denne gården ble oppført som forretningsbygning for Richard Andersen i 1882 ved arkitekt Ove Ekman. Bygningen erstattet Andersens eldre gård på eiendommen.

Gården er bygget i pusset tegl over tre fulle etasjer. Etasjene er høye, og spesielt vinduene i annen etasje er store for samtiden. Fasaden har en stram, regelmessig komposisjon, hvor annen etasjes vinduer er flankert av pilastre og har overdekninger med fullt entabulatur. Stiluttrykket er nyrenessanse.

I 1899 tilhørte eiendommen ”Richard Andersens eftf.”. Ved folketellingen året etter var det en bebodd leilighet i huset. Her fant man expeditør hos auktionarius Fossum Fredrik Strøm med familie. I 1908 ble det innredet et kinematograftheater her ved H. Fosdahl.

Gården har vært underlagt enkelte ytre forandringer, især i første etasje.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)



Arkitektur og historie i Oslo

Ove Ekman



Geir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no