Arkitektur og historie i Oslo:
Bygdøy allé 10

Denne leiegården ble oppført på en parsell av Frognerveien 12 i 1898-99 for byggmester Hans Ferdinand Christiansen ved den svenske arkitekt Carl Aaman. Gården er bygget i pusset tegl over fire etasjer, og har en symmetrisk komponert gatefasade. Fasadens hovedmotiv er det sentrale søylepartiet, med engasjerte korintiske søyler over to etasjer. I toppetasjen fullføres de vertikale aksene av små engasjerte søyler av toskansk orden. Det brede midtpartiet flankeres av smale, kvaderpussede partier med balusterprydede balkonger. Første etasje danner et tungt fundament i komposisjonen, og er kvaderpusset. Fasadens artikulasjon gir stor dybdevirkning. Stiluttrykket er nyrenessanse. Gården har endel likhetstrekk med Aamans gård i Ullevålsveien (1897).

Bygdøy allé 10 tilhørte i 1899 I. & S. Johannessen. Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 24 beboere fordelt på åtte leiligheter. Blant beboerne var byggherren Hans Ferdinand Christiansen, godseier Arne Glomstad, agentur- og assuranseforretningsinnehaver Christopher J. Dahl, rentier Elisabeth Sunde og justerdirektør Adam Frederik Oluf Arndtsen. Arndtsen var Norges første justerdirektør, og arbeidet med innføringen av det metriske system her til lands.

Byggherren var uten beskjeftigelse på denne tiden, og under moratorium. Han slet altså med alvorlige gjeldsproblemer, og hadde utsatt betalingen. Christiansen var en aktiv spekulant i 1890-årene, og ble åpenbart hardt rammet av Kristianiakrakket i 1899.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul, 1899
http://www.snl.no/Adam_Frederik_Oluf_Arndtsen
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Carl Aaman

Detalj av søylerekkeGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no