Arkitektur og historie i Oslo:
Bygdøy allé 15

Denne hjørnegården til Niels Juels gate ble byggemeldt i 1897 av arkitekt Niels Stockfleth Darre Eckhoff for hans egen regning og tegning, på en eiendom skilt ut fra Frognerveien 12. Gården ble snart solgt, og i 1899 var den i apoteker Axel Adelsteen Korens eie.

Gården er oppført i tegl over fem fulle etasjer, og har brukket hjørne med hengende karnapp understøttet av rette konsoller. Fasadene er asymmetrisk komponert, med hjørnet som tyngepunkt. Hjørnerisalitten krones av en diskret mansardhjelm. Mot Niels Juels gate vender et lengre fasadeparti, der en pusset akse bryter opp den røde fasadeteglen og understrekes med smijernsbalkonger. Første etasje har nok opprinnelig vært mer artikulert, men er blitt endret og forenklet. I annen etasje har fasaden vekselvis horisontale striper i puss og frilagt rød tegl. Tredje og fjerde etasje domineres av upusset rød tegl, brutt opp av horisontale, pussede bånd. Her har flere vindusakser gavlformede og buede tympanonpartier. I femte etasje er vinduene stikkbuede, og den enkle gesimsen fortsetter i et bredt, nedtrukket bånd. Stiluttrykket er en eklektisk historisme preget av nyrenessanse og nybarokk.

Ved folktetellingen anno 1900 hadde gården 25 beboere fordelt på fem leiligheter. Her bodde gårdeier Koren med familie, og blant leieboerne var infanterikaptein Johan Becker, høyesterettsadvokat Daniel Knoph, rolleskriverske ved Nationaltheatret Ragna Nielsen, inspektrice ved Nationaltheatret Inga Lund og lege Peter Andreas Munch Mellbye. Sistnevnte ble siden far til den kjente arkitekten ved samme navn. Ragna Nielsen var en fremstående kvinnesaksforkjemper, og kom siden med i spiritismebevegelsen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://www.snl.no/Peter_Andreas_Munch_Mellbye

http://no.wikipedia.org/wiki/Ragna_NielsenArkitektur og historie i Oslo

N. S. D. EckhoffGeir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no