Arkitektur og historie i Oslo:
Bygdøy allé 18

Denne gården ble byggemeldt i 1898 for arkitekt Georges Heinecke, og oppført etter hans egne tegninger, på en tomt skilt ut fra Frognerveien 16. Heinecke deltok i 1890-årenes spekulasjonsbyggeri, både som en ofte benyttet arkitekt, og i enkelte tilfeller som spekulant. Han deltok i konsortier som kjøpte opp Bygdøy allé 20 og 22, uten at disse eiendommene ble bebygget i hans tid.

Bygdøy allé 18 er oppført i pusset tegl over fem fulle etasjer, samt en høy loftsetasje. Gatefasaden er symmetrisk komponert, og har store butikkvinduer i første etasje. Midtaksen markeres i første etasje av en enslig granittsøyle. Etasjens fasade er ellers kvaderpusset. Over dette er fasaden rikt utsmykket, med ornamenterte brystningsfelter og overdekninger. De markante, polygonale balkongene er utstyrt med relieffer av draker og trær. Stiluttrykket er sammensatt, i den eklektiske historismens ånd, med preg av nybarokk.

I 1975 ble det utført innredningsarbeider i loftsetasjen, og to år senere ble gårdsplassen overdekket.

Ved folketellingen anno 1900 står ingen beboere oppført på denne adressen. Dermed later det til at man først fikk leieboere her noe senere. Ti år senere sto gården oppført med 53 beboere, fordelt på ti leiligheter. Blant beboerne her på den tiden var automobilreparatør Frits Mikal Andresen, sivilingeniør Herman von Tangen Thrap-Meyer, pensjonatvertinne Adolfine Egelien, agent i margarinolje Hans Lunden, disponent for A/S Nordisk Industri Erik Gustav Eriksen og organist ved Oslo kirke (Gamlebyen) Catharinus Elling.

Sistnevnte var også meget anerkjent som musikkpedagog, folkemusikksamler og komponist.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
http://no.wikipedia.org/wiki/Catharinus_Elling
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/sok/1885Arkitektur og historie i Oslo

Georges HeineckeGeir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no