Arkitektur og historie i Oslo:
Bygdøy allé 21

Denne leiegården ble byggemeldt i 1897 for murmester Carl Wilhelm Fredrik Christensen ved arkitekt Carl Michalsen. Eiendommen ble skilt ut fra Frognerveien 12, og kaltes ved byggemeldingstidspunktet Bygdøy allé 23. Murmester Christensen lot også oppføre nabogården, nr. 19, i 1898-99, ved arkitekt Henry Bucher.

Bygdøy allé 21 er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, med en symmetrisk komponert gatefasade. I første etasje er det stedvis benyttet finhuggen sten i fasaden, blant annet rundt inngangspartiet. Ellers er denne etasjen en del forenklet. Fasaden domineres av to hovedakser som avsluttes oventil av hollandske gavloppbygg, og markeres med smijernsbalkonger. De øvrige aksene har rikt ornamenterte brystningsfelter. Stiluttrykket er senhistorisme preget av nybarokk.

Ved folketellingen anno 1900 bodde gårdeier Christensen selv her. I alt fant man 53 mennesker her, fordelt på ni leiligheter. Blant leieboerne var eiendomsbesitter Mathilde Eid, dampskibsfører Torvald Hansen, dampskipsekspeditør Holger Fischer og kapellmester ved Nationaltheatret Johan Halvorsen. Sistnevnte regnes blant Norges store komponister. Holger Fischers selskap eksisterer fremdeles, etter mer enn 140 års virksomhet.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://www.iverneumann.com/
http://www.fischersped.no/Arkitektur og historie i Oslo

Carl Michalsen

Detalj av gavloppbygg og balkong.

Detalj av midtparti.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no