Arkitektur og historie i Oslo:
Pariserkvartalet, Bygdøy allé 5

Detalj av vinduer og ornamentikk.


© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no