Arkitektur og historie i Oslo:
Pariserkvartalet, Bygdøy allé 1-9

Dette omfattende bygningskomplekset fyller hele den lange fasaden langs Bygdøy allé mellom Frognerveien og Skovveien, og ble i hovedsak oppført i 1890-91 etter inspirasjon fra parisiske, palasslignende leiegårdsfasader. Komplekset omfatter i alt fem bygårder; Bygdøy allé 1, 3, 5, 7, 9, og har én sammenkomponert fasade utført av den tyskfødte arkitekt Bernhard Steckmest.

Bygningene er et resultat av et samarbeid mellom flere byggherrer. Bygdøy allé 1 (byggemeldt 1890) ble oppført for Berger Johansen, nr. 3 (1891) for gårdeier A. Blystad, nr. 5 (1890) for byggmester L. Hansen, nr. 7 (1891) for Edon Bjerke og endelig nr. 9 (1898) for Ferdinand Christiansen. Steckmest var utførende arkitekt for tre av bygningene, mens arkitekt Carl Aaman tegnet planene for nr. 3, og Olaf Boye for den senere tilføyede nr. 9. De to sistnevnte var tro mot Steckmests opprinnelige fasadekonsept. Leiegårdene ble oppført på parseller av Frognerveien 2.

Gårdene er bygget i pusset tegl over fire og fem fulle etasjer. Nr. 1 og 9 danner ytterflankene, og er som den markante midtaksen (nr. 5.) forhøyet med én etasje i forhold til den øvrige bygningsmassen. Ornamenteringen av fasadene er hierarkisk, på den måten at midtaksen dominerer komposisjonen og er mest artikulert. Sideflankene har også endel ornamental utsmykning, mens nr. 3 og 7 spiller underordnede roller, med en svak midtrisalitt og beskjeden artikulasjon. Stiluttrykket er en monumental historisme med gjennomgående nyromansk preg i ornamentikken. Gårdene er forbundet med hverandre på baksiden med en egen service-gate, som skulle sikre tjenestefolk adgang til alle kjøkkeninngangene uten at man utstyrte hver enkelt gård med portrom. Gårdenes leiligheter var svært luksuriøse. Helheten og sammenhengen i den lange fasaden forstyrres noe av ulik farvebruk, og det at første etasje i flere av bygningene er kraftig ombygget til butikkfasader.

Henimot århundreskiftet var Bygdøy allé 1 kommet i advokat Arent Schianders eie. Her bodde ved folketellingen anno 1900 21 personer fordelt på fire leiligheter. Blant beboerne var gårdeieren med familie, pensjonert byfogd Johan Frode Petersen og melgrosserer og fabrikkeier Peter Larsen.

Bygdøy allé 3 tilhørte i 1899 fremdeles A. Blystad. Her bodde ved folketellingen anno 1900 37 personer fordelt på åtte leiligheter. Blant beboerne her var forhenværende brukseier Christian Fischer, overrettssakfører Alfred Løken og konstituert Bureauchef i Finantsdepartementet Jens Edvard Thomle.

Bygdøy allé 5 tilhørte i 1899 dosent Utheim og grosserer O. Olsen. Her bodde ved folketellingen anno 1900 65 personer fordelt på ti leiligheter. Blant beboerne var assuransedirektør John Ødegaard, verkseier på Hadeland Glassverk Jens Werenskiold Berg, handelsborger innen olje og maskinrekvisita Wilhelm Thrane og politikonstabel og portner Salomon Hammer.

Bygdøy allé 7 tilhørte i 1899 E. & S. Sverre og L. Th. Andersen. Her bodde ved folketellingen anno 1900 35 personer fordelt på åtte leiligheter. Blant beboerne var kontorsjef ved Kristiania Handelsbank Melchior Koss, disponent ved Maskincompagniet E. Hirsch og moteforretningsinnehaver Carl Johan Holm.

Bygdøy allé 9 tilhørte i 1899 fiskevaregrossist Simon Lockert. Her bodde ved folketellingen anno 1900 57 personer fordelt på 13 leiligheter. Blant beboerne var gårdeieren med hustru, magistratsfullmektig Axel August Hansteen, manufakturgrosserer og innehaver av Gunerius Pettersen i Storgaten Axel Frithjof Pettersen og brannkonstabel Johan Wold.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Bernhard Steckmest

Carl Aaman

Olaf Boye

Perspektiv fra Solli plass

Perspektiv fra Nasjonalbiblioteket

Nr. 1: Perspektiv

Nr. 1: Detalj av fjerde og femte etasje

Nr. 1: Detalj av inngangsparti og balkong

Nr. 3: Detalj av vinduer og brystningsfelter

Nr. 5: Gatefasade

Nr. 5: Detalj av bygningens øverste etasjer

Nr. 5: Detalj av vinduer og ornamentikk

Nr. 5: Detalj av vinduer og ornamentikk

Nr. 5: Detalj av midtparti

Nr. 5: Detalj av arkoppbygg og årstall

Nr. 7: Detalj av midtrisalitt

Nr. 7: Detalj av vinduer og brystningsfelter

Nr. 9: Perspektiv fra vest

Nr. 9: Detalj av taklandskap og gesimser

Nr. 9: Detalj av inngangsparti

Nr. 9: Detalj av ornamentert konsollGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no