Arkitektur og historie i Oslo:
Pariserkvartalet, Bygdøy allé 5

Detalj av arkoppbygg og årstall.


© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no