Arkitektur og historie i Oslo:
Bygdøy allé 64

Denne hjørnegården til Erling Skjalgssons gate ble oppført i 1898-99 for den innvandrede tyske murmester Frederik Wilhelm Koch ved arkitekt Johan Storm Munch, på en parsell av den gamle eiendommen Bygdøy allé 62b. Koch etablerte seg i Kristiania omkring midten av 1890-årene, og lot under høykonjunkturen frem til 1899 oppføre en mengde bygårder på østkanten, ofte med S. I. Hansen som arkitekt.

Gården er oppført i pusset og upusset tegl, over fire fulle etasjer, samt høy loftsetasje, og har brukket hjørne med hengende karnapp. Gatefasadene er asymmetrisk komponert, med tette vindusakser, og smijernsbalkonger som dominerende fasademotiver. Første etasje er kvaderpusset, etter tidens mote. I etasjene over er fasaden forblendet med rød teglsten. Her er den ornamentale artikulasjon utført i puss og stukk, med innfelte tympanon- og brystningsfelter. Ankerjern pryder enkelte ledd i fasadene, og oventil avsluttes komposisjonen med en bred, konsollprydet gesims. Det høyreiste taket har store takarker med brutte, buede overdekninger.

Hjørnekarnappet avsluttes oventil av en oktogonal kuppel med lanterne, som er blitt amputert ved at spiret over denne er blitt fjernet. En av takarkene er dessuten skiftet ut med et skråttliggende vindu, som bryter med den øvrige utformingen. I 1930 brant det i gården, hvorpå de nødvendige reparasjoner ble utført.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 81 beboere fordelt på 13 leiligheter. Blant menneskene her på den tiden var fru skipsreder Elfi Kallevig med familie, rittmester og sjef for Kavaleriets rideskole Paul Ring, overrettssakfører Hjalmar Wessel, generalsekretær for Foreningen til motarbeidelse af omstreifervæsenet Jakob Walnum og kontorsjef i Narvesens Kioskkompagnie Otto Børs.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
Bevaringsplan for SkarpsnoArkitektur og historie i Oslo

Johan Storm MunchGeir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no