Arkitektur og historie i Oslo:
Pariserkvartalet, Bygdøy allé 7

Detalj av midtrisalitt.


© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no