Arkitektur og historie i Oslo:
Bygdøy allé 8

Denne hjørnegården til Niels Juels gate ble byggemeldt i 1896 for Edv. Danielsen ved arkitekt Carl Michalsen på en eiendom skilt ut fra Frognerveien 12. Michalsen tegnet også Niels Juels gate 38 for Danielsen, en gård som ble oppført samtidig. Henimot århundreskiftet var Bygdøy allé 8 kommet i dr. J. Chr. Geelmuydens eie.

Gården er oppført i tegl over fire fulle etasjer, samt en høy loftsetasje. Gården har et brukket hjørne som i tredje og fjerde etasje er utstyrt med et tårnlignende, hengende karnapp med kuppeloppbygg og spir. Fasadene er i det vesentligste forblendet i gul tegl av høy kvalitet, med hjørnemarkeringer i rød tegl. Første etasje har for det meste pussede overflater. Puss og stukk er ellers anvendt til markering av vinduer, hjørnepartiet og den nedtrukne gesimsen. Fasadene har en symmetrisk kjernekomposisjon, med noen avvik, som en ekstra venstre risalitt mot Niels Juels gate og noen variasjoner i ornamentikk. Her finnes spisse tympanoner, stikkbuer i tegl og kraftig ornamenterte brystningsfelter. Hjørnet er aksentuert med et attikaoppbygg, som en av risalittene mot Niels Juels gate. Den forhøyede gesimsen er utstyrt med ornamenterte skjold utført i stukk. De opprinnelige balkongene er skiftet ut med underdimensjonerte franske balkonger. Stiluttrykket er nybarokk. Loftet ble innredet for beboelse allerede i 1897, i siste fase av byggingen.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 41 beboere fordelt på 12 leiligheter. Blant menneskene her på denne tiden var fyrbøter ved Vestbanen Gotfred Hole, konsul og innehaver av vin- og brennevinsforretning Oscar Mickelsen, overrettssakfører Waldemar Emil Ebert og handlende Ovidia Henrikke Brestrup.

Kilder:
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl Michalsen

Detalj av hjørnet.

Detalj fra de øverste etasjer.

Inngangsparti.Geir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no