Arkitektur og historie i Oslo:
Camilla Colletts vei 7

Byggmester Ole Olsen og kjøbmand Andersen lot i 1896-97 oppføre fire luksuriøse leiegårder langs den nyanlagte Camilla Colletts vei. Da sto allerede Olsens gård i Riddervolds gate 9, en hjørnegård til Camilla Colletts vei, ferdig. Sistnevnte ble tegnet i nybarokk stil av arkitekt Olaf Boye. For de fire nye gårdene, bygget på parseller fra Oscars gate og Riddervolds gate, var arkitekten Carl Michalsen. De er også preget av nybarokk og følger opp hjørnegården i stil og materialbruk. Nr. 3 og 5 er frittliggende, mens nr. 1 og 7 er bygget inntil nabogårdene. Gårdene er tilnærmet like med noen variasjoner. Alle har fasadseforblending i gul, førsteklasses tegl, med rik stukkornametikk og detaljer i puss. Første etasje er kvaderpusset, og de avrundede balkongene er et særegent kjennetegn ved gårdene.

Camilla Colletts vei 7 ble byggemeldt til Riddervolds gate 17 for Ole Olsen, og har en asymmetrisk komponert gatefasade, med siderisalitter som komposisjonens hovedakser. Gården er nesten som et speilbilde av nr. 1, med noen unntak. Det vesentligste er at høyre siderisalitt har en annen type balkonger enn de øvrige gårdene, og dessuten at balkongene ikke har noen nisjer bakenfor. Gatefasaden er også noe kortere. Det ble utført noen forandringer i gesimspartiet i 1951, og i 1984 ble det innredet beboelsesrom på loftet.

I 1899 sto fremdeles Ole Olsen som gårdens eier. Ved folketellingen anno 1900 hadde huset 40 beboere fordelt på 8 leiligheter. Blant beboerne var grosserer og konsul Otto Fredrik Martin Bade, tricotagefabrikant Nils Sørensen, assuranseagent Albert Marius Andresen og dyrlege Halvor Horne, også sekretær i Landbruksdepartementets veterinærkontor, og dessuten assistent ved Statens Veterinærlaboratorium.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Carl Michalsen

Detalj av sideakse med balkong

Detalj av sideakse med balkong

Husets inngangsparti

Camilla Colletts vei 1-7Geir Tandberg Steigan

 

© 2008 arc!/arkitekturhistorie.no